>>> SE QUERES FORMULAR A TÚA QUEIXA OU PROPOSTA FAI CLIC AQUÍ <<<

Language galego   |   Language español   |   Language english   |   Language français   |   Language chinese

A túa proposta ou queixa será tramitada pola Concellería de Igualdade quen enviará conta desta xestión ao Consello Municipal da Muller, órgano participativo e consultivo integrado por máis de 20 colectivos de mulleres da cidade.