• 8 de Marzo
   Día Internacional da Muller

• 25 de Novembro
   Día Internacional da eliminación
   da Violencia contra a Muller
vinetaConvocatorias  
Web Concellería
de Igualdade
Web Violencia
   de Xénero
Violencia Sexual
na Xuventude

Convocatorias
Convocatoria específica de subvencións da concellería de Igualdade para a concesión de axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres ano 2018 (expediente resolto)
08/05/2018    Máis convocatorias
Apertura do prazo para a presentación de solicitudes de subvencións da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2018


Expediente aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do día 19 de abril de 2018.

O prazo para presentar as solicitudes é de dez días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

As solicitudes de subvención achegaranse debidamente cumprimentadas, mediante os modelos oficiais que están dispoñibles na páxina web www.vigo.org sección “convocatorias e subvencións”. Neste mesmo espazo web pódese consultar as bases do programa.

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC), establécese o emprego, de xeito exclusivo, de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude desta subvención a través da sede electrónica do Concello de Vigo, por calquera dos mecanismos de identificación admitidos na sede electrónica, que se poden consultar no enlace https://sede.vigo.org

Bases reguladoras publicadas no BOP nº 85 do 3 de maio de 2018.

Extracto da convocatoria publicado no BOP nº 88 do 8 de maio de 2018.

Prazo para a presentación de solicitudes:

Comeza o 9 de maio de 2018
Finaliza o 23 de maio de 2018

Forma de presentar as solicitudes: exclusivamente a través da sede electrónica do concello.

Pódense consultar as bases e os anexos nos arquivos adxuntos:

.Presentación de Solicitude: anexos I, II e III
.Presentación da Xustificación da axuda concedida: anexos IV, V1, V2 e VI

.Información para acceder á carpeta cidadá ( Unha vez dada de alta poderá acceder
ao rexistro electrónico).

ARQUIVOS ADXUNTOS:
Anexo_II.pdf  139 KB
Anexo_IV.pdf  99 KB
Anexo_V_1.pdf  91 KB
Anexo_VI.pdf  133 KB
Anexo_III.pdf  79 KB
Anexo_I.pdf  100 KB
informacion_para_acceder_a_carpeta_cidada.pdf  1325 KB
Bases_do_programa.pdf  180 KB
Anexo_V_2.pdf  81 KB

imagen agenda
Síguenos en:
Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Flickr
Máis novas
Máis convocatorias
fondo
© Concello de Vigo. 2008
Praza do Rei nº1-36202-Vigo
Tel.:986 810 100