• 8 de Marzo
   Día Internacional da Muller

• 25 de Novembro
   Día Internacional da eliminación
   da Violencia contra a Muller
vinetaPublicacións  
Web Concellería
de Igualdade
Web Violencia
   de Xénero
Violencia Sexual
na Xuventude

Publicacións

 

05/05/2015
Resumo do informe de avaliación do IV Plan Integral de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes do Concello de Vigo
O IV Plan Integral de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Vigo é o documento de traballo que marcou as liña de actuación das políticas de igualdade do municipio dende o ano 2009 ata o 2014. Este documento foi aprobado por unanimidade polo Pleno da Corporación Municipal o día 25 de novembro de 2009.
O Plan está estruturado en 3 eixes estratéxicos que orientan o seu desenvolvemento a través de 5 áreas de intervención, das que se desprenden 5 obxectivos xerais e 104 medidas específicas, que teñen como finalidade promover as condicións básicas para acadar a plena participación das mulleres nos diversos ámbitos da vida.
Constitúe o instrumento que facilitou traballar e avanzar firme e continuadamente a favor da igualdade de oportunidades para as mulleres e homes de Vigo, feito que implicou a actuación sobre os principais obstáculos que impiden que dita igualdade sexa real e efectiva.

 

11/03/2015
Estudo "Mulleres desempregadas e mercado laboral"
O estudo "Mulleres desempregadas e mercado laboral" levouse a cabo no ano 2014 pola asociación Vereas de Iniciativas Sociais co financiamento da Concellería de igualdade

 

26/02/2014
Guia Información Xeral sobre Violencia de Xénero en 5 idiomas
Coa edición desta guia informativa o Concello de Vigo, a través da Concellería de Igualdade, achégalle á cidadanía información precisa sobre:

.- Os distintos tipos da violencia de xénero
.- Os procedementos para seguir ante unha situación de violencia
.- Os dereitos, servizos e recursos que teñen á súa disposición as mulleres maltratadas
.- A violencia sexual
.- A violencia exercida sobre as mulleres de orixe estranxeiro
.- Teléfonos de urxencia...

 

07/01/2014
Guia Conectamos ben? Mozos e mozas que se tratan ben e de = a =
Esta publicación está dirixida ao alumnado matriculado nos Ciclos Medios e enmárcase nas actuacións recollidas no IV Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Vigo, aprobado polo Pleno da corporación municipal.

O Plan recolle diversas accións que teñen como obxectivo implicar a toda a sociedade na loita contra a violencia de xénero, sensibilizando especialmente a xente moza sobre as novas formas de violencia simbólica e real sobre as mulleres.


 

10/09/2013
Informe territorial desde a perspectiva de xénero de mulleres e homes de Vigo 2012
Dito informe é o resultado dun convenio de colaboración entre a Asociación Mulleres Progresistas de Vigo e a Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado dentro do Plan de Emprego do Concello de Vigo 2012.

O Informe que a continuación se presenta ten como finalidade reflectir a situación sociodemográfica das mulleres e homes de Vigo dende a perspectiva de xénero, co obxectivo de proporcionar á Administración Local unha panorámica acerca das diferenzas e desigualdades existentes entre mulleres e homes da cidade, coa finalidade de facilitar o deseño e planificación de programas públicos adaptados á realidade social do municipio.

 

11/01/2010
Plan de Igualdade 2009-2012
IV PLAN INTEGRAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES E HOMES DE VIGO 2009-2012

 

09/06/2009
"Resume do 3º Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Vigo
"Resumo do Informe de
avaliación do 3º Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre
Mulleres e Homes do Concello de Vigo"

 

19/04/2008
II Plan de Acción Municipal para combater a Violencia contra as mulleres
Departamento de Muller
Concellería de Área de Promoción Económica
Concello de Vigo

 

18/04/2008
III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes
III Plan Municipal de IO entre Mulleres e Homes
2005-2007

 

17/04/2008
Corresponsabilidade
O traballo e as responsabilidades domésticas e a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
Guía didáctica

 

17/04/2008
Guía de Servicios e Recursos para as mulleres de Vigo
Compilación de todos os servizos e recursos sociais públicos, ou dependentes de asociacións, destinados a mulleres en Vigo. ( 70 páxinas, 274 Kb)

 

17/04/2008
II Plan Municipal para a Igualdade de Oportunidades
II Plan Municipal para a igualdade de oportunidades e de trato das mulleres de Vigo.

 

16/04/2008
Guía de linguaxe non sexista
A linguaxe fainos igual

 

16/04/2008
Axenda e trípticos 2008 Concellería de Igualdade
A principios de ano a Concellería de Igualdade realizou axendas e folletos cos servizos da concellería para informar á cidadanía.

 

16/04/2008
Relación respectuosas entre mozos e mozas
Proxecto "Relacións respectuosas sen xénero de dúbidas"

 

15/04/2008
Con nome de Muller
Unidade didáctica

 

01/04/2008
Guía sobre discriminación sexual laboral
O principio de igualdade de trato e a prohibición de discriminación por razón de sexo CONSTITÚEN "DEREITOS FUNDAMENTAIS"

TODAS AS MULLERES TRABALLADORAS TEÑEN ... DEREITOS LABORAIS BÁSICOS

 

17/03/2008
Estudo de emprego e cidadanía
Emprego e cidadanía activa das mulleres

 

18/01/2008
Plan de Acción Municipal para combater a violencia contra as mulleres
I Plan de Acción Municipal para combater a violencia contra as mulleres 2000-2003.

 

15/01/2008
Memoria
Memoria do ano 2001 do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller.
imagen agenda
Síguenos en:
Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Flickr
Máis novas
Máis convocatorias
fondo
© Concello de Vigo. 2008
Praza do Rei nº1-36202-Vigo
Tel.:986 810 100