• 8 de Marzo
   Día Internacional da Muller

• 25 de Novembro
   Día Internacional da eliminación
   da Violencia contra a Muller
vinetaNovas  
Web Concellería
de Igualdade
Web Violencia
   de Xénero
Violencia Sexual
na Xuventude

Novas
Abre o prazo de inscrición para o Obradoiro de Autoprotección para mulleres
07/03/2019    Máis novas
A Concellería de Igualdade organiza un Obradoiro de Autoprotección para mulleres que se desenvolverá durante os días 26 de marzo, 1, 2, 4, 5, 8 , 9 , 11 e 12 de abril.

Dirixido a mulleres maiores de 18 anos empadroadas en Vigo, agás alumnas derivadas polo Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller.

Obxectivos e contidos:
O obxectivo deste obradoiro é proporcionarlles ás asistentes uns coñecementos e habilidades básicas de autoprotección que lles permitan mellorar a súa seguridade persoal e ter un plan de seguridade con medidas que lles axuden a previr a agresión, ou, senón fose posible, saír dela con máis garantías. Estes coñecementos están pensados para que poidan ser de utilidade ante calquera imprevisto de carácter violento que poida acontecerlles na súa vida particular.
No transcurso das sesións formativas as alumnas aprenderán a identificar situacións de risco, a estar alerta ante tentativas de agresión, e aprenderán e practicarán habilidades, técnicas e recursos para a súa protección e defensa... Esta formación permitiralles mellorar a súa capacidade de reacción, a súa autoestima e a súa confianza persoal.
O primeiro día do obradoiro realizarase unha sesión introdutoria sobre os aspectos psicolóxicos na autoprotección desde unha perspectiva de xénero, que será impartida pola psicóloga do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller.
As seguintes sesións serán impartidas por instrutores da Policía Local.

Datas: 26 de marzo e 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12 de abril. 9 sesións. 19 horas

Horario: 16:00 a 18:00 h (agás a sesión introdutoria do día 26 de marzo que será de 16:30 a 19:30h).

Lugar: Casa das Mulleres e instalacións da Policía Local. Concello de Vigo

Prazo e requisitos para a inscrición:
As prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición.
Non é necesario ter unhas condicións físicas determinadas nin coñecementos previos sobre ningún tipo de arte marcial. A formación desenvolverase de tal xeito que todas as alumnas poidan realizar satisfactoriamente a actividade.
Remitirase a folla de inscrición cuberta e asinada ao seguinte enderezo electrónico: ofi.muller@vigo.org ou persoalmente na Concellería de Igualdade, (1ª andar da Casa do Concello), de luns a venres en horario de 9:00 a 13:30 h.
Para máis información e descargar a folla de inscrición en formato editable consultar a paxina www.igualdadevigo.org

Prazo: a partir do luns 11 de marzo de 2019, e ata cubrir as prazas.
O persoal da administración local do concello non poderá participar nesta formación.


Protección de datos: os datos que vostede facilite incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas. O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, logo do consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase á dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo as persoas usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

ARQUIVOS ADXUNTOS:
FOLLA_DE_INSCRICIoN_AUTOPROTECCIoN.pdf  119 KB

imagen agenda
Síguenos en:
Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Flickr
Máis novas
Máis convocatorias
fondo
© Concello de Vigo. 2008
Praza do Rei nº1-36202-Vigo
Tel.:986 810 100