• 8 de Marzo
   Día Internacional da Muller

• 25 de Novembro
   Día Internacional da eliminación
   da Violencia contra a Muller
vinetaNovas  
Web Concellería
de Igualdade
Web Violencia
   de Xénero
Violencia Sexual
na Xuventude

Novas
Convocatoria de actividades na Casa das Mulleres. Setembro 2020
04/09/2020    Máis novas
A Concellería de Igualdade abre o prazo de inscrición para as seguintes actividades de carácter gratuíto que se desenvolverán na Casa das Mulleres (Romil 20):

- OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA DIXITAL

- ESCOLA FEMINISTA DE EMPODERAMENTO: CREANDO SORORIDADE

- OBRADOIRO “COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS”

OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA DIXITAL

Destinado a: mulleres maiores de 18 anos.

Formadora: Ani Pérez Rodríguez.

Obxectivo:

Achegar o uso e manexo dunha cámara reflex, coa finalidade de lograr resultados optimizados das súas fotografías.

Fomentar a expresión artística e a autonomía creadora das participantes.

Contidos:

Partes dunha cámara

Obturador e diafragma

Modo manual e escenas

Retrato.

Fotografía nocturna e de paisaxe.

Ventaxa do flash.

Técnicas de improvisación.

Metodoloxía: Teórica e práctica. Realizaranse fotografías nas sesións, que se visionarán para corrixir posibles erros e mellorar a fotografía.

Temporalización:

Duración: 10 sesións. 25 horas.

Datas: martes, do 15 de setembro ata o 17 de novembro.

Horario: de 18:00 a 20:30h.

Inscrición e participación na actividade:

Inscrición previa (ver proceso de inscrición)

Grupos reducidos con aforo limitado

Participación na actividade: condicionada a ter praza confirmada e cumprir coa normativa interna en relación a prevención sanitaria fronte á covid-19


ESCOLA FEMINISTA DE EMPODERAMENTO: CREANDO SORORIDADE

Destinado a: mulleres maiores de 18 anos.

Formadora: Cristina Rodríguez Ramos.

Obxectivos:

Crear un espazo para o debate, aprendizaxe, reflexión e intercambio de experiencias das participantes.

Promover unha comunicación libre de xuízos e prexuízos, onde as mulleres atoparán un clima de confianza no que poderán expresarse e comentar, desde o enfoque de xénero, temas de interese e actualidade, fomentando a súa participación social.

Propiciar a sororidade, tecendo redes de apoio e solidariedade entre as participantes.

Temporalización:

Duración: 14 sesións. 28 horas. Incorporación aberta durante o período de actividade.

Datas: xoves, do 17 de setembro ata o 17 de decembro.

Horario: de 18:00 a 20:30h.

Inscrición e participación na actividade:

Inscrición previa (ver proceso de inscrición)

Grupos reducidos con aforo limitado

Participación na actividade: condicionada a ter praza confirmada e cumprir coa normativa interna en relación a prevención sanitaria fronte á covid-19


OBRADOIRO “COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS”

Destinado a: mulleres maiores de 18 anos con coñecementos informáticos básicos.

Formadora: Uxía Cazorla Silva.

Obxectivo: proporcionar as habilidades básicas para o manexo de dispositivos dixitais e o acceso á administración electronica

Contidos:

Móbil, tablet e/ou portátil: uso básico de sistema operativo e de actualización do dispositivo; acceso a internet a través de wifi e/ou datos; aplicacións básicas como correo electrónico e whatsapp.

Administración electrónica: identidade dixital (alta, certificados dixitais); xestións administrativas electrónicas: sede electrónica de distintas administracións, carpeta cidadá, notificacións electrónicas, certificados electrónicos, etc

Temporalización:

Duración: 10 sesións. 20 horas.

Datas: luns, do 9 de novembro ata o 21 de decembro, agás 7 de decembro. Continúa o 11 de xaneiro ata 1 de febreiro de 2021

Horario: de 17:30 a 19:30h.

Inscrición e participación na actividade:

Inscrición previa (ver proceso de inscrición)

Grupos reducidos con aforo limitado

Participación na actividade: condicionada a ter praza confirmada e cumprir coa normativa interna en relación a prevención sanitaria fronte á covid-19
Proceso de inscrición:

Ficha de inscrición : ver documento adxunto en formato editable

Prazo de inscrición: dende a publicación da presente convocatoria e ata cubrir prazas.

Presentación da Ficha de inscrición:

Con carácter preferente: enviar a ficha de inscrición asinada por vía telemática (casadasmulleres@vigo.org ou ofi.muller@vigo.org)

No caso que non sexa posible a vía telemática, contactar co teléfono 986 442 194 da Casa das Mulleres, de luns a venres, 17:30-21:30h, para solicitar cita de cara a entrega presencial da ficha de inscrición asinada.

Criterios de admisión nas actividades:

Sempre será necesaria a inscrición previa, tendo en conta que se traballará con grupos reducidos e aforo limitado e que as persoas inscritas aceptan cumprir coa normativa interna en relación a prevención sanitaria fronte á covid-19

Terán preferencia as persoas empadroadas no Concello de Vigo (farase a correspondente comprobación) e que non fixeran algún curso sobre a mesma materia.

Logo seguirase o criterio de orde de entrada da solicitude.

Confirmación da praza: unha vez admitida comunicarase por enderezo electrónico ou por teléfono/whatsappProtocolo Covid-19:

Pola seguridade das usuarias da Casa das Mulleres tense aplicado un protocolo en virtude do cal todas as participantes aceptan o uso correcto e permanente da máscara, a desinfección de mans, a medición de temperatura, o distanciamento de seguridade entre as participantes e a redución dos aforos.

Deberanse respectar as normas de funcionamento interno e as instrucións que lle transmita o persoal do centro.

Asemade, ao iniciar a actividade para a que se está inscrita asinarase unha declaración responsable en como nos 14 días previos non se padeceu sintomatoloxía que puidese ser compatible coa COVID-19, así como que non se estivo en contacto con ninguén con dita sintomatoloxía.imagen agenda
Síguenos en:
Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Flickr
Máis novas
Máis convocatorias
fondo
© Concello de Vigo. 2008
Praza do Rei nº1-36202-Vigo
Tel.:986 810 100